Witaj w akademii wiedzy Jedzenia Intuicyjnego!

Przed dokonaniem zakupu zachęcam cię do zapoznania się z regulaminem sklepu.

Zacznijmy od tego, że administratorem twoich danych osobowych jest Małgorzata Akkus, autorka jedzenieintuicyjne.pl (ul. Bohaterów Westerplatte 9/36, 35-040 Rzeszów). Więcej na temat polityki prywatności znajdziesz tutaj: klik

W tym regulaminie dowiesz się jak dokonać zakupów, jakie są formy płatności, jak dostarczane jest zamówienie oraz jak możesz odstąpić od umowy.

Pamiętaj, że dokonując zakupu akceptujesz ten regulamin i zobowiązujesz się do respektowania praw autorskich i nie rozpowszechniania opracowań ani ich fragmentów bez zgody autora.

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania proszę o kontakt na [email protected]

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Pojęcia używane na potrzeby poniższego regulaminu:

1. Sklep – sklep internetowy https://www.jedzenieintuicyjne.pl/sklep/

2. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawda, która nabywa produkt i zawiera ze sprzedającym umowę kupna

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

5. Sprzedawca – Małgorzata Akkus, ul. Bohaterów Westerplatte 9/36, 35-040 Rzeszów

6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.jedzenieintuicyjne.pl/regulamin-zakupow/

7. Operator płatności – System płatności PayPal dostarczany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B118 349 oraz system płatności DotPay Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, www.dotpay.pl

tel.: +48 12 688 26 00, fax: +48 12 688 26 99, NIP 634-26-61-860

Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł.

Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 700791

8. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy

  1. maila: [email protected]
  2. telefonicznie: 669 836 659 w godzinach 10:00-18:00 w dni robocze

Informacje ogólne

Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych oraz usług.

Kupujący nie musi zakładać konta w celu zakupienia produktu.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

Zakupu można dokonać po zaakceptowaniu Regulaminu sprzedaży

§ 3. Kwestie techniczne

By korzystać ze Sklepu konieczne są: urządzenie z dostępem do internetu i przeglądarką internetową, aktywny adres email.

By korzystać z zakupionego produktu należy:

  1. W przypadku Produktu elektronicznego konieczne jest posiadanie urządzenia na którym możliwe jest odczytywanie plików PDF.
  2. W przypadku Usługi – urządzenie do kontaktu na odległość zgodnie z wyborem Kupującego np. telefon, urządzenie z dostępem do internetu

§ 4. Konto w Sklepie

W celu założenia Konta w Sklepie wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, kraj, adres e-mail.

Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem numeru telefonu podanego w punkcie § 2.

§ 5. Dokonywanie zakupu

W celu złożenia zamówienia Kupujący wybiera produkt i dodaje go do koszyka klikając “dodaj do koszyka”. Jeżeli posiada kupon promocyjny wpisuje kod po lewej stronie i klika “zastosuj kupon” a następnie “zaktualizuj kupon” i “przejdź do kasy”. Następnie podaje dane: imię i nazwisko, aktywny adres mailowy oraz kraj zamieszkania. Opcjonalnie może dodać uwagi do zakupu w miejscu “dodatkowe informacje”. W dalszej kolejności wybiera sposób płatności (Paypal, przelew bankowy, lub Dotpay – szybkie płatności lub Blik), akceptuje “politykę prywatności” oraz “regulamin zakupów”.

Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Po opłaceniu zamówienia Kupujący otrzymuje link do pobrania produktu lub informację jak może go odebrać. Informacja dostarczana jest mailowo. Należy sprawdzić folder “Spam” gdyby mail się nie pojawił.

Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego.

§ 6. Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jasną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od Umowy Klient musi poinformować o tym Sprzedawcę. Robi to w sposób pisemny drogą elektroniczną wysyłając własnoręcznie podpisane i zeskanowane oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy [email protected]. Oświadczenie musi zostać wysłane przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Kupujący jest zobowiązany usunąć z wszelkich nośników produkt który podlega zwrotowi wraz z dniem w którym wysłane mu jest powiadomienie o przyjęciu zwrotu z informacją o formie zwrotu kosztu zakupu.

§ 7. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.jedzenieintuicyjne.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8. Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że wszelkie materiały dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie materiałów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem publikacji.